Chính Sách Blog imediaweb.net

Chính Sách Riêng Tư Bảo Mật Blog imediaweb.net. Dành cho những khách hàng đã sử dụng dịch vụ cập nhật thông tin, kiến thức, quảng bá sản phẩm hữu ích trên blog

Chính Sách Riêng Tư Bảo Mật Blog imediaweb.net
Chính Sách Riêng Tư Bảo Mật Blog imediaweb.net

Chính Sách Riêng Tư Bảo Mật Tại Blog Imediaweb.net

  1. Yêu cầu những thông tin Quý khách hàng cung cấp hoàn toàn đúng, phù hợp, Quý khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
  2. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thông tin bị sai lệch
  3. Những nội dung trên blog là bản quyền và thương hiệu cần phải được đảm bảo
  4. Khi quý khách đăng bài trên website, phải ghi rõ nguồn bài đăng và một số thông tin cần thiết
  5. Nghiêm cấm đăng tải những thông tin về bạo lực, xâm phạm trẻ em, chống phá nhà nước…

Hãy liên hệ Blog imediaweb.net  ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ tốt nhất